Actuele informatie

Corona vaccinaties

 

Woensdagmiddag19 mei zal de tweede vaccinatie ronde plaatsvinden van iedereen met geboortejaar 1958 t/m 1960. De oproepkaart en gezondheidsverklaring zal een dezer dagen bij u in de bus vallen. 
Lokatie: H. Antonios van Padua kerk, Opzoomerlaan 108

In uitzonderlijke gevallen mag overbleven vaccin toegediend worden aan personen onder de 60 jaar. Mocht u  in aanmerking willen komen voor deze zgn spillage lijst, kunt u contact opnemen met de praktijk.

 

Heeft u nog vragen over de vaccinatie? U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

 

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

 

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona. 

 

 

Mondkapjes plicht in Nederland, geen verklaring van de huisarts

Vanaf 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De overheid heeft daarbij aangegeven dat er een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Deze mensen kunnen zelf aannemelijk maken dat zij zijn uitgezonderd van deze verplichting. Bijvoorbeeld door een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat iemand onder zo’n uitzonderingsregel valt. Dat kaartje en de toelichting op het gebruik daarvan is te vinden op de website van Vilans. (Huis)artsen mogen geen verklaringen over hun eigen patiënten afgeven, dit is de afspraak in Nederland

 

 

 

 

OPEN  online patienteninzage eerstelijnzorg

Op dit momemnt vindt de implementatie van OPEN plaats in de praktijk en wordt getest met online inzage van het dossier, electronisch afspraken maken en het aanvragen van herhaalrecepten. 

OPEN staat voor Ontsluiten Patientgegevens Eerstelijnszorg Nederland.

U kunt reeds een account aanmaken op uwzorgonline.nl

www.hoogervorst.uwzorgonline.nl

Toestemming LSP (Landelijk Schakel Punt)

Vind u het goed dat een waarnemend arts of medisch specialist uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan uw huisarts toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Dit kunt u doen via onderstaande link:

www.ikgeeftoestemming.nl

 

 

 

Corona virus

zie voor de laatste informatie:  https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

en   https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Voor vragen over vaccinaties: Coronavaccinatie.nl

Landelijk informatienummer RIVM: 0800 - 1351

 

Bij klachten van verkoudheid, griep, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak kunt u zich bij de GGD laten testen op Corona

tel 0800 -1202.   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

 

Probeer besmetting te voorkomen

- was u handen vaak met zeep
- nies en hoest in uw elleboog
- gebruik papieren zakdoekjes

 

Blijf thuis bij klachten, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).

- laat u testen bij de GGD, tel 0800 - 1202
- Blijft thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.
- Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijk ademt.

 

Bent u ouder dan 70, of heeft u een chronische ziekte? Bel dan direct uw huisarts of huisartsenpost als u:

- koorts heeft (meer dan 38 graden) 
- en hoest of moeilijk ademt

Ga niet naar de praktijk, huisartsenpost of ziekenhuis maar neem telefonisch contact op!

 

 Reguliere zorg

 Reguliere zorg in de 1,5 meter maatschappij.

Voor onze prakijk betekent dit dat de reguliere zorg geleverd wordt rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. Dit houdt in meer tijd tussen de spreekuurtijden en maximaal 3 personen in de wachtkamer. Kom bij voorkeur alleen, hooguit met een begeleider. Niet meer dan twee personen in de spreekkamer.

Kom alleen naar de praktijk met een afspraak. Afspraken worden voor dezelfde dag of volgende ochtend gemaakt en niet verder vooruit gepland.

Heeft u een afspraak bij de POH in de achterste spreekkamer? Maak dan gebruik van de ingang via de schuur rechts naast de garage. Dit om de looplijnen in de praktijk zo schoon mogelijk te houden.

Door deze maatregelen zijn er minder spreekuurtijden beschikbaar dus kom alleen indien noodzakelijk. Veel vragen kunnen telefonisch worden afgehandeld. Naast het telefonisch spreekuuur kan de assistente ook een terugbelafspraak of beeldbel afspraak voor u maken. Bij twijfel over een aandoening of klachten neem altijd contact op!

De aparte spreekuren voor griep patienten zullen voorlopig gehandhaaft blijven. Heeft u griepklachten, zoals verkoudheid, keelpijn, hoesten of buikgriep klachten meldt dit dan altijd bij het maken van afspraken en overleg bij twijfel!  U wordt dan gezien in de 2e spreekkamer die u via de zijkant van de praktijk benaderd. 

 

 

 Nieuwe inschrijvingen

Om de toegenomen zorgvraag en werkdruk goed te kunnen beheersen is de praktijk beperkt geopend voor nieuwe inschrijvingen. De assistente kan u hierover informeren. In de regel is inschrijving in postcode gbied 3221, 3222 en direct aangrenzende wijken aan de westkant van het kanaal mogelijk.

 

 

 

Stikstof

miv 2021 niet meer op maandag maar op dinsdagmiddag!

Spreekuur op dinsdagen tussen 15.30en 16.30 uur. Ivm de Corona bel voor een afspraak!

2021

5 januari
2 februari
2 maart
6 april
4 mei
8 juni
6 juli
3 augustus
 september vervalt
5 oktober
2 november
7 december

 

De praktijk is gesloten gedurende vakanties en nascholingen

 

Vakanties. 

De praktijk is gesloten in de volgende weken:

2021


week 11                        15 -19 maart   
week 25 en 26               21 juni - 2 juli 
week 35 t/m 37             30 aug - 17 sept
week 52                        27 - 31 dec

 

Nascholing

nog niet bekend

 

Drukke weken

Houdt u op de volgende weken rekening met extra drukte op de praktijk en aan de telefoon

 

2021

week 18 - 19                  1 - 16 mei
week 29 - 31                  17 juli - 6 augustus          
herfstvakantie                 oktober
week 51                         20 -24 december