Actuele informatie

 

Griepvaccinatie woensdag 25 oktober

 

Op woensdag 25 oktober zal de jaarlijkse griep en pneumococcen vaccinatie plaatsvinden op de praktijk. U krijgt net als voorgaande jaren een oproep thuisgestuurd, gelieve deze mee te nemen.

De griepprik is bedoeld voor iedereen van 60 jaar en ouder en voor risicogroepen zoals suikerziekte, COPD en hart- en vaatziekten. Ook zwangeren van 22 weken en langer komen in aanmerking voor de griepprik! Zie voor de volledige lijst de website thuisarts.nl

Pneumococcen vaccinatie wordt van rijkswege verstrekt aan iedereen geboren tussen 1 jarnuari 1957 en 31 december 1960

 

Gewijzigde waarneemregeling per 1 januari 2023

 

Miv het nieuwe jaar wordt voor de waarneming tijdens vakantie, nascholing en woensdagmiddagen samengewerkt met de praktijken 'het Anker'en 'praktijk Barendrecht'.
zie nadere informatie op de pagina 'waarneming'.

 

Gesloten voor nieuwe inschrijvingen

De praktijk is voorlopig gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

 

Luchtwegklachten of koorts?

Overleg bij klachten voor een advies. Zie ook de website thuisarts.nl voor informatie. Niet altijd is een beoordeling op het spreekuur nodig. Doe altijd zelf een thuistest!

Ga bij een positieve testuitslag in quarantaine. Bel de huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijk ademt. Schaf een zuurstofmeter aan.
Op de vinger kunt u dan eenvoudig zelf uw zuurstof gehalte meten. zakt deze onder de 95 neem dan contact op.

 

 Probeer besmetting te voorkomen

- was u handen vaak met zeep
- nies en hoest in uw elleboog
- gebruik papieren zakdoekjes

 Ga niet naar de praktijk, huisartsenpost of ziekenhuis maar neem telefonisch contact op!

 

 

OPEN  online patienteninzage eerstelijnzorg

De praktijk heeft naast de website ook een patientenportal, OPEN. Hiermee heeft u online inzage van uw dossier, kunt u electronisch afspraken maken en het kunt u herhaalrecepten aanvragen. 
OPEN staat voor Ontsluiten Patientgegevens Eerstelijnszorg Nederland.

U kunt een account aanmaken op uwzorgonline.nl

www.hoogervorst.uwzorgonline.nl

Toestemming LSP (Landelijk Schakel Punt)

Vind u het goed dat een waarnemend arts of medisch specialist uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan uw huisarts toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Dit kunt u doen via onderstaande link:

www.ikgeeftoestemming.nl

  

Nieuwe inschrijvingen

Om de toegenomen zorgvraag en werkdruk goed te kunnen beheersen is de praktijk beperkt geopend voor nieuwe inschrijvingen. De assistente kan u hierover informeren.

 

Stikstof

miv 2021 niet meer op maandag maar op dinsdagmiddag!

Spreekuur op dinsdagen tussen 15.30 en 16.30 uur. Ivm de Corona bel voor een afspraak!

2023

31 januari
28 februari
4 april
25 april
23 mei
juni vervalt
18 juli
15 augustus
19 september 
10 oktober
7 november
5 december
2 januari 2024

 

De praktijk is gesloten gedurende vakanties en nascholingen

 

Vakanties. 

De praktijk is gesloten in de volgende weken:

2023


week 48                          25 november - 3 december

 

2024

week 13                          25 -30 maart
week 22/23                    27 mei - 8 juni