Spreekuur

SPREEKUUR

Dagelijks is er spreekuur in de ochtend en middag (muv de woensdagmiddag). De spreekuren zijn op afspraak.

mw Hoogervorst op maandag- en dinsdagochtend, donderdag- en vrijdagmiddag
dhr Hoogervorst op maandag- en dinsdagmiddag, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Als u meerdere zaken wilt bespreken of anderzins meer tijd nodig denkt te hebben kan, als de spreekuren het toelaten, een dubbele tijd gereserveerd worden.

 

TELEFONISCH SPREEKUUR

Er is een telefonisch spreekuur tussen 13.00 en 13.30 uur (behalve woensdag). U kunt dan bellen voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken. In het algemeen is het moeilijk om uw gezondheid telefonisch te beoordelen. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

 

UITSLAGEN

Uitslagen van onderzoeken kunt u bespreken op het spreekuur of telefonisch bij de assistente of de huisarts. Informeer altijd naar de bevindingen, ga er niet vanuit dat 'geen bericht, goed bericht' is. Uitslagen kunnen zoekraken of verkeerd geadresseerd worden en worden dan door ons niet gezien. Als u informeert weet u zeker dat de uitslag is aangekomen en bent u op de hoogte van de bevindingen.

 

HUISBEZOEK

Aan het eind van de ochtend en middag worden huisbezoeken gemaakt. U kunt een visite voor 10.00 uur aanvragen. Spoedgevallen zijn natuurlijk uitgezonderd. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

 

POH SPREEKUUR

Deze spreekuren worden volledig door de praktijkondersteuner verzorgd en zijn bestemd voor patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk, astma en COPD.

 

POH GGZ SPREEKUUR

Afspraken voor het spreekuur van de psycholoog worden gemaakt via het spreekuur van de huisarts.
Kosten gemaakt door het niet nakomen van afspraken of te laat afzeggen van afspraken (korter dan 24 uur) worden in rekening gebracht bij de verzekerde.

 

BAARMOEDERHALSUITSTRIJKJE

Uitstrijkjes worden gemaakt op het spreekuur van de huisarts. Als u een oproep heeft ontvangen kunt u een afspraak maken bij de assistente. Als u meldt dat u een uitstrijkje wilt laten maken kunnen wij hier rekening mee houden.

 

WRATTENSPREEKUUR

Eenmaal in de maand op dinsdag, muv vakanties, is er een apart wrattenspreekuur in de middag. U kunt hier wratten door de assistente laten behandelen met vloeibare stikstof. U kunt hiervoor een afspraak maken. Het rooster van de stikstof dagen vindt u op de pagina actuele informatie.

 

GENEESKUNDIGE VERKLARINGEN

Geneeskundige verklaringen worden als regel geweigerd. 

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

 

KLACHTEN

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klachten te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris verteld is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 - 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klachten vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitten (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

 

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.