Pensionering!

Ivm met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal onze praktijk zijn deuren sluiten per 1 juli as.

Een brief met alle informatie wordt eind april naar u gezonden, ook wie uw nieuwe huisarts wordt en een kennismaking brief van deze praktijk.

zie verder de pagina actuele informatie