Waarneming alleen bij dringende medische vragen

Maak alleen in geval van urgente medische situaties gebruik van de waarneming van huisartsenpraktijk en huisartsenpost.
Niet voor herhaalrecepten, langere spelende medische problematiek of verwijzingen! Deze kunt u met de eigen praktijk bespreken.
Overleg bij twijfel

 Kijk ook op www.thuisarts.nl  of  www.moetiknaardedokter.nl